نفس

نفسم می گیره توی هوای

                     که نفسه های

                                  تو نیست.

محدثه جان

/ 1 نظر / 2 بازدید
وحید۵۳

هوای نفس کشیدن را دوباره تو ایجاد کن