دلم هوای بارون کرده

این روزا دلم بدجوری هوای بارون کرده دلم می خات زیر بارون راه برم و فریاد بکشم داد بزنم و فقط به کسی فکر کنم که از ته دل دوستش دارم

این روزا دلم بدجوری هوای بارون کرده اخه وقتی زیر بارون گریه کنی کسی اشکاتو نمی بینه

این روزا دلم بارون می خات واسه خاطر اینکه سبک بشه خالی بشه از این همه غم و غصه ای که توی این مدت جمع کرده بود

این روزا دلم بارون می خات واسه اینکه حس می کنه دیگه تحمل نداره تحمل این همه دوری سختی غم رو نداره

این روزا احساس درد عجیبی توی قلبم دارم نمی دونم از فشار غم و غصه ست یا شاید نوبت به ما رسیده که عازم سفر بشیم

نمی دونم اصلا قراره من بارون ببینم یا نه...... خدا خسته شدم

/ 1 نظر / 27 بازدید