پت و مت

چند روز پیش پسر خاله خانمم اومده بود خونه ما و پرینتر دفتر کارشو با خودش اورده بود خونه تا خانمم تحقیقی که برا دخترم آماده کرده بود پرینت کنهچشمک

خلاصه بعد از یک ساعت نتونست پرینتر به سیستم معرفی کنه و دخترم که حسابی کلافه شده بود برگشته به پسر خاله خانمم میگه که (ببین پت و مت از تو بیشتر می فهمن) منو بگو که داشتم از خنده می ترکیدم یعنی توی یک لحظه خونه منفجر شد از خنده و افتاد دنبال دخترم و من فقط داشتم بش می خندیدم و گفتم واقعا که پت و مت از تو بیشتر می فهمن خندهقهقههخنده

بعد کلی خنده من رفتم نشستم پشت سیستم توی چند دقیقه پرینتر معرفی کردم به سیستم و دوباره بش گفتم که پت و مت از تو بیشتر می فهمنیشخندزباننیشخند

/ 0 نظر / 25 بازدید