چهار روز

چهار روز مانده تا من دیگه کلا دخترمو نبینم - جمعه شب دیگه اخرین روزیه که من دخترمو خواهم دید  و دیدن میشه هر دوماه یکبار

دیروز داشتم از بغض می ترکیدم پشت میز کارم بودم و همکارام توی اتاقم رفت و امد می کردن و اصلا نمی شد که خودمو خالی بکنم که شاید کمی از بغض کم بشه

چهار روز مانده به اخرین دیدار

چهار روز مانده به بوسه های نهایی

چهار روز مانده به بغل کردن های عاشقانه

چهار روز مانده به نگاه کردن تو چشاش

خدا خسته شدم - خدا خودت بهم صبر بده  

/ 1 نظر / 3 بازدید