عشق

معنى سکوت من سکوت نیست..

بعضى حرفها هست که تلخه.. که تکرارش تلخ تر...

واژه واژه

              سکوتهایم را قاب میگیرم


                              تا روزگار به سخن در آید

/ 1 نظر / 17 بازدید
aida

[گریه][گریه]امیدوارم هرچه زودتر دخترتون رو ببینید وبتون هم خیلی زیباست