این روزا...

 این روزها اینجا همه چیز خوب است جز حال من، همه چیز آرومه جز دل بی قرار من،

اینجا همه چیز خوبه و من توی همه این خوبی ها بی قرارتوام....

همه چیز خوبه و من طعم شیرین خوبی ها رو حس نمیکنم.

همه چیز خوبه و سهم من از این روزها فقط فاصله هاست ...

این روزها حسرت ندیدن و نداشتنت مثل خوره به جانم افتاده، کجایی که ببینی چقدر حال و هوای دلم ابریه

/ 0 نظر / 22 بازدید