عشقم

چند روزیه که دخترم بدجوری مریض شده بردمش بیمارستان ،اورژانسو گذاشت رو سرش - بهش گفتم اگه امپول بزنی خوب میشه میگه بابا خووو درد داره گفتم که اره من هم میزنم میگه که بابا شماها بزرگید من هنوز بچم خو بفهم درد داره - زبون که نیست وای وای

/ 2 نظر / 3 بازدید
مهرنوش

راست میگه خب درد داره! زودی خوب میشه ایشالا. عکسش چه نازه.[گل]

پرستو

عزیزه دلمممممممم