عشق من

به چه جرمی من از تو جدا کردن اخه

/ 2 نظر / 20 بازدید
جبارزهیری

چرا مرا زنده میپندارند ؟ درحالیکه: من به چشم خود دیدم که جانم را می برند! ناراحت نیستم و افسوس نمی خورم که کار اشتباهی کردم بلکه برای کارهای درستی که برای آدمهای اشتباهی انجام دادم اقسوس میخورم و غمگینم!!!!!!!!!