خداحافظ

اخر تو بگو من بدون تو چکار خواهم کرد- چه شکلی میشه زندگی کرد وقتی جای جای این شهر بوی تو رو میده  و خاطراتی که باهم بودیم را یاد آوری می کنه

/ 1 نظر / 2 بازدید