دلم گرفته ......این شبا کارم شده توی اتاق خاموش و تاریک فقط سیگار کشیدن و به درو دیوار نگاه کردن

همش دپرسم همش توی خودمم

همه از دستم خسته شدن .... خودم هم از دست خودم خسته شدم

نمی دونم کجای کارم

نمی دونم ....

/ 0 نظر / 19 بازدید