شش روز

با امروز شش روزه که من دخترمو ندیدم شبا وقتی می خام بخوابم عکسشو نگاه می کنم و با چشمانی خیس به خواب می رفتم

شش روز کارم شده عین دیوانه ها به دیوار زل زدن شش روز کارم شده فقط به عکساش نگاه کردن

به هرچیزی که نگاه می کنم یاد دخترم می افتم که چه خاطراتی باهم داشتیم

/ 0 نظر / 15 بازدید