برای که بگوییم

برای که بگوییم که بداند از غم دوری چه ها که نمیکشم نمیدانم اگر روزی به تو فکر نکنم درباره که بیاندیشم اگر روزی باتو حرف نزنم پس برای چه کسی از عشق بگویم اگر  تو نخواهی بامن سخن بگویی ، اگر روزی نخوای صدای مرا بشنوی و اگر نخواهی بی قراری هایم را با عشق و نوازشت پاسخ گو باشی چه باید بکنم ...؟؟؟؟؟


/ 0 نظر / 19 بازدید