چشم

همه میگویند چشمانش رنگارنگ است
اما من میگویم
چشمانش عسلیست
نه برای رنگش
برای اینکه شیرین ترین لحظاتم
در چشمان او خاطره شده اند

/ 2 نظر / 3 بازدید
محمدی

سلام بابای محدثه اول فکر کردم یه خانم داره برای دخترش دلتنگی میکنه ولی دیدم یه بابا هست که دلتنگ دخترشه خدا رو شکر که همچین پدرایی داریم مواظب خوتون باشید