خدایا

خدایا

       همه از تو می خواهند که بدهی

اما من از تو می خواهم بگیری

خستگی

دلتنگی

غصه ها را

از لحظه لحظه روزگار همه آنهای که دوستشان دارم

/ 1 نظر / 23 بازدید
ياسي

به قول يه بنده خدايي....خدايا...اخرش نفهميدم اينجايي که من هستم تقدير من است يا تقصير من.....