عزیز تر از جانم....

کاش قادر بودم آنچه را که در وجودم است با تو در میان بگذارم.

تمام لحظات و دقایق عمرم مملو از مهر توست و تمام ثانیه هایم انباشته از تصویر توست مهر تو همچون نسیمی روح انگیز و دل انگیز بر حریم قلب تنهایم پا نهاده است و دل پریشانم تو را میجوید.

وجودم از درد جانسوزی گداخته است تو تنها موجودی هستی که بعد خدا میپرستم

عاشقتم دخترم...

خدا خسته شدم.....


/ 1 نظر / 17 بازدید
helen

وب قشنگی داری عزیزم[چشمک][لبخند]