هوای گریه

برای دیدن تو هوای گریه دارم

شنیدم اه خود را صدای گریه دارم

زکوی بینوایان گذرکنی نگارا

غبار کوی جانان به دیده می گذارم

سحر خبرندارد زچشم خون فشانم

که من زآه سردم ستاره می شمارم

گرم نسیم زلفش گره گشاید از دل

به غمزه می گشایم هوای روزگارم

/ 0 نظر / 21 بازدید