بیهوده میگردم..

بیهوده میگردم به دنبالت ، وقتی نیستی بیهوده نشسته ام چشم به راحت شاید وقت این است که در حسرت گذشته های شیرین با تو بودن را بخورم تنها بمانم و کوله بار ی از غم را بر دوش بکشم دیروز که گذشت پیش خود گفتم فردا در راه است و مدتی گذشت و من هنوز در حسرت دیروزم.

/ 1 نظر / 18 بازدید
نـیـوشـا خـانـومـ

حسرت خوردن و غصه هم داره ولی حسرت نخور[ناراحت] حسرت خوردن خوب نیست سعی کن آینده ای بسازی که گذشته ات پیشش کم بیاره هر چند همه چیز قابل درست شدن نیست ولی میشه خیلی وضع رو بهتر کرد